За нас

„НАНО ТЕРИ“ ООД е  стартираща фирма (startup), създадена с няколко основни цели, които биха могли общо да бъдат формулирани така:

 • Да подкрепи пазарната реализация на част от множеството технологии разработени от професор д-р Ставри Ставрев през дългогодишната му научно-изследователска работа в сферата на нановъглеродните структури и тяхното приложение в новото материалознание и практическото приложение на модифицирани нановърглеродни структури.
 • Да създаде възможност за продължаване на изследователската и развойна дейност, като реализира устойчиви партньорства в различните направления на изследвания, проучвания и създаване на нови технологии, базирани на приложението на нановъглеродни структури, годни за пазарна реализация;
 • Да осигури устойчиво производство на нановъглеродни структури и тяхното модифициране, с цел задоволяване потребностите за реализиране на изследователската и развойна дейност, както и за задоволяване на пазарното търсене на нановъглеродни структури в Европейския съюз и заинтересованите страни извън него.

Дружеството е създадено от двама съдружници: професор Ставри Ставрев, инж.Румен Генов, а няколко месеца по-късно към екипа се включва и маг.фарм. гл.асистент Христина Войчева, която разработва внедряването на козметичния продукт.

Професор Ставри Ставрев  (1945-2016) е носител на ноу-хау в компанията. Има опита от 35 години научна работа, най-дълго от която е заместник директор на Института за космически изследвания при БАН. Там той създава и ръководи над 30 години направлението „Нови и космически материали“. Регистрирал е десетки патенти в България, Европейския съюз, Съединените американски щати, Русия, Турция и др.  Има водеща роля в световен мащаб в изучаването и прилагане в различни сфери на човешката дейност на нановъглеродни материали включително в сферата на медицината. Член е на „Националният експертен съвет по нанотехнологии“, „Международния координационен съвет по високо-технологични процеси и материали“, дългогодишен ръководител на „Космически инкубатор“ София, като част от Европейска бизнес-мрежа.  След неговата кончина през 2016 година, дяловете му в дружеството са собственост на наследниците му.

За краткото време на съществуването си, компанията въвежда първият в Европейският съюз козметичен продукт съдържащ модифициран нанодиамант SP3 крем за лице „Златен нанодиамант“ и подготвя за пускане на пазара на серия от уникални козметични продукти съдържащи нанодиамант.

Предмета на дейност на „НАНО ТЕРИ“ ООД съгласно търговския регистър е: „Консултантска и търговска дейност, изследователска и развойна дейност, производство на наноструктури и разработване на нови технологии за прилагането им, разработване и управление на проекти, издателска и информационна дейност; покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство, посредничество и комисионерство, внос, като в случай, че същата подлежи на лицензионен, регистрационен или разрешителен режим, след получаване на съответните лицензи, разрешения или извършване на необходимите регистрации, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.“


Представяме екипа

Силата на компанията
  Румен Генов
  Румен Генов
  Съосновател
  Професор Ставри Ставрев
  Професор Ставри Ставрев
  Съосновател (1945-2016)
Производство
на първия козметичен продукт съдържащ SP3 нанодиамант

Нашите предимства

Нановъглеродни материали

Изключително иновативна зона на работа! Нови материали - Нови възможности - Нови качества

Революционни технологии

Уникалните качества на нанодиамантите отварят вратата за изумителни нови технологии

Връзка с индустрията

Новите технологии са пряко свързани с бизнеса и с добавяне качества на продукта

в света на атоми и клетки

Този толкова непознат Космос на малките размери, дава нови възможности за човешкото здраве